ตะปัดตะป่อง

ภาษาอังกฤษ


adv angrily
ความหมายเหมือนกับ: สะบัดสะบิ้ง , แสนงอน , ตุปัดตุป่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: peevishly , resentfully
ตัวอย่างประโยค: เธอโกรธเขาเลยเดินตะปัดตะป่องกลับบ้าน
adv angrily
ความหมายเหมือนกับ: สะบัดสะบิ้ง , แสนงอน , ตุปัดตุป่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: peevishly , resentfully
ตัวอย่างประโยค: เธอโกรธเขาเลยเดินตะปัดตะป่องกลับบ้าน