ตะบึงตะบอน

ภาษาอังกฤษ


adj peevish
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าแง่แสนงอน , แสนงอน , กระเง้ากระงอด
คำที่เกี่ยวข้อง: petulant , irritable
ตัวอย่างประโยค: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
v be peevish
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าแง่แสนงอน , แสนงอน , กระเง้ากระงอด
คำที่เกี่ยวข้อง: be petulant , be irritable
ตัวอย่างประโยค: เมื่อไม่พอใจขึ้นมาเธอก็จะตะบึงตะบอนใส่พ่อทันทีตามประสาคนเอาแต่ใจ