ตะบี้ตะบัน

ภาษาอังกฤษ


adv go on
คำอธิบาย: ไม่บันยะบันยัง
คำที่เกี่ยวข้อง: repeatedly , repetitiously
ตัวอย่างประโยค: พวกนี้รบรากันตะบี้ตะบันไม่ยอมเลิก