ตะบันหน้า

ภาษาอังกฤษ


v box
ความหมายเหมือนกับ: ชก , แลกหมัด
คำที่เกี่ยวข้อง: fight , break