ตะบัน

ภาษาอังกฤษ


v punch
ความหมายเหมือนกับ: ชก , ต่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: box , hit , bop , sock , pummel , pound
ตัวอย่างประโยค: เขาอยากจะตะบันหน้าเจ้านายที่หักเงินเดือนเขา
n metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing
คำอธิบาย: เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น
ความหมายเหมือนกับ: ตะบันหมาก
ตัวอย่างประโยค: คุณยายใช้ตะบันหมากใบนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาว
v be persistent
ความหมายเหมือนกับ: ดื้อดึง , ดึงดัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be obstinate , be stubborn , be pig-headed , be obdurate
ตัวอย่างประโยค: แกตะบันสวมเสื้อตัวเดียวกันตั้งเดือน
n orange mangrove
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Xylocarpus gangeticus Parkins. ในวงศ์ Meliaceae ขึ้นตามโขดหินชายทะเล
คำที่เกี่ยวข้อง: Xylocarpus gangeticus Parkins.
v pound
คำอธิบาย: ทิ่มหรือแทงกดลงไป
ความหมายเหมือนกับ: กระทุ้ง , แทง , ทิ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: hit , pierce , thump
ตัวอย่างประโยค: แม่ลุกขึ้นมาตะบันหมากแต่เช้ามืด
adv persistently
คำอธิบาย: คำประกอบกริยาหมายความว่า ไม่มียับยั้ง, เรื่อยไป
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่อง , ไม่หยุด , ตะบี้ตะบัน
คำที่เกี่ยวข้อง: without stopping , constantly , continuously , repeatedly
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มพากันตะบันดื่มอย่างไม่คิดถึงสังขาร