ตะบองเพชร

ภาษาอังกฤษ


n sugar palm leaf
คำอธิบาย: ใบตาลที่ขมวดปลายลงอักขระ สำหรับใช้ในพิธีตรุษและโกนจุก
คำที่เกี่ยวข้อง: ceremonial palm leaf with one end knotted into triangle
n cactus
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มในวงศ์ Cactaceae ลำต้นสูง 3 - 5 เมตร ลำต้นและกิ่งกลม หยักเป็นร่องโดยรอบ มีหนามละเอียด ดอกใหญ่ สีขาว กลิ่นหอม บานกลางคืน มักปลูกเป็นรั้วบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: กระบองเพชร , ต้นตะบองเพชร
คำที่เกี่ยวข้อง: Cereus hexagonus
ตัวอย่างประโยค: ตะบองเพชรขึ้นอยู่ตามทะเลทราย