ตะบอง

ภาษาอังกฤษ


n club
คำอธิบาย: ไม้สำหรับถือ ใช้ตี โดยมากมีรูปกลม
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: กระบอง , ตระบอง
คำที่เกี่ยวข้อง: bludgeon , truncheon , lathi , staff , bat , stick
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้ตะบองเป็นอาวุธ