ตะคาง

ภาษาอังกฤษ


n a small itching pimples on the skin of the legs
คำที่เกี่ยวข้อง: itching rush on legs