ตะคาก

ภาษาอังกฤษ


n haunch-bone
คำอธิบาย: แง่กระดูกเชิงกรานที่อยู่ใต้บั้นเอว
ความหมายเหมือนกับ: หัวตะคาก
คำที่เกี่ยวข้อง: pelvic bones
n haunch-bone
คำอธิบาย: แง่กระดูกเชิงกรานที่อยู่ใต้บั้นเอว
ความหมายเหมือนกับ: หัวตะคาก
คำที่เกี่ยวข้อง: pelvic bones