ตะคัน

ภาษาอังกฤษ


n censer
คำอธิบาย: เครื่องปั้นดินเผารูปคล้ายจาน สำหรับวางเทียนอบหรือเผากำยานเมื่อเวลาอบน้ำทำน้ำอบไทยเป็นต้น หรือใช้ใส่น้ำมันตามไฟต่างตะเกียง
หน่วยนับ: ใบ
คำที่เกี่ยวข้อง: earthen receptacle for burning , ancient dish-shaped clay receptacle used as a lamp , or for burning gum spices and incense , or for fumigating
ตัวอย่างประโยค: เราใช้ตะคันมาใส่เทียนอบสำหรับอบขนมหรืออบน้ำหอม