ตะคอก

ภาษาอังกฤษ


v bawl
ความหมายเหมือนกับ: ตวาด , ขู่
คำที่เกี่ยวข้อง: browbeat , bellow , reprove loudly , shout , yell , reproach
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจบางนายตะคอกข่มขู่ราษฎรเพราะเห็นว่าตนมีอำนาจมากกว่า

คำที่มี "ตะคอก" ในคำ


ตะคั้นตะคอก v bellow
ความหมายเหมือนกับ: ขู่ตะคอก , ตะคอก
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว

ขู่ตะคอก v bellow
ความหมายเหมือนกับ: ตะคอกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top