ตะคอก

ภาษาอังกฤษ


v bawl
ความหมายเหมือนกับ: ตวาด , ขู่
คำที่เกี่ยวข้อง: browbeat , bellow , reprove loudly , shout , yell , reproach
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจบางนายตะคอกข่มขู่ราษฎรเพราะเห็นว่าตนมีอำนาจมากกว่า