ตะครุบกบ

ภาษาอังกฤษ


v tumble over
คำอธิบาย: หกล้มเอามือเท้าพื้น
ความหมายเหมือนกับ: หกล้ม , ล้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: slip , fall down , take a tumble , take a fall