ตะครุบ

ภาษาอังกฤษ


v catch
คำอธิบาย: เอามือตะปบลงจับโดยเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: ตะปบ , จับ , คว้า , ฉวย
คำที่เกี่ยวข้อง: pounce , seize , grab , snatch , grasp
ตัวอย่างประโยค: สัตว์ร้ายพวกเสือและสุนัขป่าจะคอยตะครุบสัตว์เล็กกินเป็นอาหาร