ตะครั่นตะครอ

ภาษาอังกฤษ


v chill
คำอธิบาย: อาการครั่นเนื้อครั่นตัวสะบัดร้อนสะบัดหนาวเวลาเริ่มจะเป็นไข้หรือคล้ายจะเป็นไข้
ความหมายเหมือนกับ: ครั่นเนื้อครั่นตัว , สะบัดร้อนสะบัดหนาว , ไม่สบาย , จับไข้
คำที่เกี่ยวข้อง: have fever and ague , feverish , have a slight fever
ตัวอย่างประโยค: เขาตะกรั่นตะครอคล้ายจะเป็นไข้เพราะพิษแดดที่แผดเผา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top