ตะขิดตะขวงใจ

ภาษาอังกฤษ


v be embarrassed
ความหมายเหมือนกับ: ขวยใจ , อาย , เหนียมใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel diffident or bashful , shy , coy , be abashed