ตะกูด

ภาษาอังกฤษ


n helm
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: หางเสือเรือ , จังกูด , จะกูด
คำที่เกี่ยวข้อง: tiller , rudder