ตะกุย

ภาษาอังกฤษ


v scratch
คำอธิบาย: เอามือหรือเท้าเป็นต้นคุ้ยหรือข่วน
ความหมายเหมือนกับ: คุ้ย , ข่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: claw , scrape , dig up , dig with fingers , paws or claws , paw with hooves
คำตรงข้าม: กลม
ตัวอย่างประโยค: สุนัขใช้สองขาหน้าตะกุยดินเป็นหลุมกว้าง