ตะกุย

ภาษาอังกฤษ


v scratch
คำอธิบาย: เอามือหรือเท้าเป็นต้นคุ้ยหรือข่วน
ความหมายเหมือนกับ: คุ้ย , ข่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: claw , scrape , dig up , dig with fingers , paws or claws , paw with hooves
คำตรงข้าม: กลม
ตัวอย่างประโยค: สุนัขใช้สองขาหน้าตะกุยดินเป็นหลุมกว้าง

คำที่มี "ตะกุย" ในคำ


ตะกุยตะกาย v clamber
คำอธิบาย: พยายามป่ายปีนให้พ้นอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: ป่ายปีน , ตะเกียกตะกาย
ตัวอย่างประโยค: เจ้ากระต่ายน้อยหัดกระโดดได้ 2 - 3 ที ก็หกคะเมนคว่ำไปข้างหน้ามันต้องตะกุยตะกายลุกขึ้นมายืนและเริ่มกระโดดใหม่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top