ตะกี้

ภาษาอังกฤษ


adv just
คำอธิบาย: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อกี๊ , ประเดี๋ยว , สักครู่
คำที่เกี่ยวข้อง: just now , moment ago , short moment , short while ago
ตัวอย่างประโยค: ตะกี้ฉันเห็นกระทิงตัวใหญ่วิ่งไปในป่า