ตะกั่วแดง

ภาษาอังกฤษ


n red lead
คำอธิบาย: สารประกอบประเภทออกไซด์ของตะกั่ว ลักษณะเป็นผงละเอียดสีแดงเข้ม ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีทา และทำแก้ว
ความหมายเหมือนกับ: เสน
คำที่เกี่ยวข้อง: minium , vivid red opaque oxide (used chiefly as a pigment) , cinnabar