ตะกั่ว

ภาษาอังกฤษ


n lead
คำอธิบาย: แร่จำพวกโลหะ มีลักษณะอ่อน ละลายตัวง่าย
ความหมายเหมือนกับ: สารตะกั่ว , ธาตุตะกั่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: plumbum , a heavy , comparatively soft , malleable metal
ตัวอย่างประโยค: ตะกั่วสามารถนำมาใช้ในการเชื่อมโลหะได้