ตะกอน

ภาษาอังกฤษ


n dregs
คำอธิบาย: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกลงจมนอนก้นภาชนะ
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ตะกอน , กาก
คำที่เกี่ยวข้อง: sediment , precipitate , silt , refuse , deposit , lees
ตัวอย่างประโยค: เราควรหลีกเลี่ยงดื่มน้ำที่มีตะกอนเพราะจะทำให้เป็นนิ่ว