ตะกอ

ภาษาอังกฤษ


n heddle
คำอธิบาย: ส่วนของเครื่องทอผ้าทำด้วนเส้นด้ายร้อยกับกรอบไม้สำหรับแยกเส้นด้ายยืนให้ขึ้นลงเพื่อให้ขัดกับเส้นด้ายพุ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องทอผ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: a device to separate the warp from weft in weaving
adj young
คำอธิบาย: มักใช้เข้าคู่กับคำ รุ่น และ หนุ่ม เป็น รุ่นตะกอ หนุ่มตะกอ
ความหมายเหมือนกับ: สะกอ , หนุ่ม , รุ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: adolescent