ตะกลาม

ภาษาอังกฤษ


adv greedily
ความหมายเหมือนกับ: ตะกละ , ตะกละตะกราม , จะกละจะกลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: voraciously