ตะกละตะกลาม

ภาษาอังกฤษ


adv greedily
คำอธิบาย: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ความหมายเหมือนกับ: ตระกลาม , จะกละจะกลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: voraciously , avariciously
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนั้นกินพิซซ่าอย่างตะกละตะกลามเหมือนไม่เคยกินมาก่อน