ตะกละตะกราม

ภาษาอังกฤษ


adv greedily
ความหมายเหมือนกับ: ตะกละ , จะกละจะกลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: voraciously