ตะกละ

ภาษาอังกฤษ


adv greedily
คำอธิบาย: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ความหมายเหมือนกับ: ตระกลาม , ตะกละตะกลาม , จะกละจะกลาม , มูมมาม
คำที่เกี่ยวข้อง: voraciously , ravenously
ตัวอย่างประโยค: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน
adj gluttonous
คำอธิบาย: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ความหมายเหมือนกับ: ตระกลาม , ตะกละตะกลาม , จะกละจะกลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: greedy , voracious , ravenous
ตัวอย่างประโยค: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ
adj gluttonous
คำอธิบาย: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ความหมายเหมือนกับ: ตระกลาม , ตะกละตะกลาม , จะกละจะกลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: greedy , voracious , ravenous
ตัวอย่างประโยค: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ
adv greedily
คำอธิบาย: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ความหมายเหมือนกับ: ตระกลาม , ตะกละตะกลาม , จะกละจะกลาม , มูมมาม
คำที่เกี่ยวข้อง: voraciously , ravenously
ตัวอย่างประโยค: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน