ตะกร้า

ภาษาอังกฤษ


n basket
คำอธิบาย: ภาชนะสานโปร่งสำหรับใส่สิ่งของ มีรูปต่างๆ บางชนิดมีหูหิ้วบางชนิดไม่มี
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: bamboo basket , hand basket , hamper , wide-mouth
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลรณรงค์ให้แม่บ้านถือตะกร้าไปจ่ายกับข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก