ตะกร้อ

ภาษาอังกฤษ


n muzzle
คำอธิบาย: เครื่องสานสำหรับสวมปากม้าหรือปากหมา
ตัวอย่างประโยค: สุนัขตัวนั้นไม่สบายเจ้าของจึงต้องใส่ตะกร้อครอบปากไว้
n rattan ball
คำอธิบาย: ลูกกลมสานด้วยหวายเป็นตาๆ สำหรับเตะ
หน่วยนับ: ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ลูกตะกร้อ
ตัวอย่างประโยค: ทุกๆ เย็นจะมีการแข่งขันเตะตะกร้อที่สนามเด็กเล่นข้างชุมชนวัดใหม่
n long-handled fruit-picker
คำอธิบาย: เครื่องมือสอยผลไม้ มีด้ามยาว ทำด้วยไม้เป็นซี่ รูปปล่องยาวรีคล้ายกาบปลี ตรงปากมีฟันสำหรับสอย
คำที่เกี่ยวข้อง: fruit-picker made of a wicker scoop fixed to long handle
ตัวอย่างประโยค: พ่อใช้ตะกร้อสอยชมพู่ที่อยู่บนยอดสูง