ตะกร่อม

ภาษาอังกฤษ


n tool to catch a sea crab
คำอธิบาย: เครื่องมือจับปูทะเล
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: ตะกร่อม , กร่อม , กะกร่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: trap for marine crabs
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาตะกร่อมออกไปจับปูในทะเล