ตะกรุมตะกราม

ภาษาอังกฤษ


adv voraciously
คำอธิบาย: ทำไปอย่างผลีผลาม ขาดการพินิจพิจารณาเนื่องในการบริโภค
ความหมายเหมือนกับ: ผลีผลาม , สวาปาม , มูมมาม
คำที่เกี่ยวข้อง: hastily , clumsily , awkwardly , uncouthly , greedily , voraciously
ตัวอย่างประโยค: แมวดำพเนจรกินข้าวคลุกกับปลาทูอย่างตะกรุมตะกราม