ตะกรุม

ภาษาอังกฤษ


n Leptoptilos javanicus
คำอธิบาย: ชื่อนกกระสาชนิด Leptoptilos javanicus ในวงศ์ Ciconiidae รูปร่างคล้ายนกตะกรามแต่ขนาดเล็กกว่า หัวและคอสีเหลือง ไม่มีถุงลมและพู่ขนสีขาวที่คอ
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นกตะกรุม
คำที่เกี่ยวข้อง: adjutant stork , bird of the stork family , adjutant bird , Leptoptilos argula , Leptoptilos javanicus , a large and bald bird of the stork family
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดนราธิวาสยังเป็นที่อยู่ของนกตะกรุมเป็นจำนวนมาก
n kind of tree
คำอธิบาย: ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตะกรุม
คำที่เกี่ยวข้อง: a species of Thai medicinal plant
ตัวอย่างประโยค: ต้นตะกรุมเอามาทำยาได้