ตะกรุด

ภาษาอังกฤษ


n tiny rolled metal amulet inscribed with magic words
คำอธิบาย: เครื่องรางอย่างหนึ่งทำด้วยโลหะหรือใบลาน มีลักษณะเป็นรูปกลมยาวและกลวง
หน่วยนับ: ดอก
ความหมายเหมือนกับ: กะตรุด
คำที่เกี่ยวข้อง: magic jewely , a charm or amulets of rolled brass
ตัวอย่างประโยค: เขาแขวนตะกรุดไว้ที่คอมาตั้งแต่เด็ก