ตะกรับ

ภาษาอังกฤษ


n perforation
คำอธิบาย: ดินเผาหรือเหล็กเป็นแผ่นเจาะเป็นรูๆ สำหรับรองถ่านเพื่อให้ลมเดินผ่านได้และขี้เถ้าตกลงข้างล่าง (โดยมากใช้กับเตาอั้งโล่หรือเตาหม้อน้ำเรือกลไฟ เป็นต้น)
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: รังผึ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: earthen grate
ตัวอย่างประโยค: ในเตาถ่านจะมีตะกรับอยู่ตรงกลางเอาไว้รองถ่าน
n Cyperus procerus Rottb.
คำอธิบาย: ชื่อกกชนิด Cyperus procerus Rottb. ในวงศ์ Cyperaceae ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม ใบยาวและแคบ ดอกสีน้ำตาล
หน่วยนับ: อัน
n Scatophagus argus
คำอธิบาย: ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Scatophagus argus ในวงศ์ Scatophagidae รูปร่างสั้น แบนข้างและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาตะกรับ , ปลาหมอช้างเหยียบ , ปลากระทะ , ปลาเสือดาว
คำที่เกี่ยวข้อง: fasciatus , fresh water perch-leke fish