ตะกรัน

ภาษาอังกฤษ


n dregs
คำอธิบาย: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ความหมายเหมือนกับ: ตะกอน , ขี้ตะกอน , ตะกรน , กากโลหะ , ขี้ตะกรัน
คำที่เกี่ยวข้อง: scale , lees , calces , sediment , settlings , deposit , refuse , precipitate
ตัวอย่างประโยค: ตะกรันพวกนี้เป็นเศษตะกั่วที่ขูดมาจากเบ้าหลอม