ตอแหล

ภาษาอังกฤษ


v lie
ความหมายเหมือนกับ: โกหก , พูดปด , พูดเท็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: fib
คำตรงข้าม: พูดจริง
ตัวอย่างประโยค: เท่าที่รู้จักกันมาเธอไม่ใช่คนที่ชอบโกหกตอแหลใคร