ตอหม้อ

ภาษาอังกฤษ


n prop
ความหมายเหมือนกับ: ตะม่อ , เสา , เสาเข็ม , เสาหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: foundation post , foundation pillar , a post which supports a beam-pile , footing