ตอร์ปิโด

ภาษาอังกฤษ


n torpedo
คำอธิบาย: เครื่องกลจำพวกลูกระเบิดที่ปล่อยให้แล่นไปในน้ำ เพื่อทำลายที่หมายในการศึก
หน่วยนับ: ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ลูกระเบิด
ตัวอย่างประโยค: ข้าศึกปล่อยตอร์ปิโดใต้น้ำ