ตอม่อ

ภาษาอังกฤษ


n prop
คำอธิบาย: เสาสั้นสำหรับรับรอดหรือโคนเสาเป็นต้น
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ตะม่อ , ตอหม้อ , เสา , เสาเข็ม , เสาหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: foundation post , foundation pillar , a post which supports a beam-pile , footing
ตัวอย่างประโยค: ใต้สะพานทุกสะพานต้องมีตอม่อไว้ค้ำยัน