ตอม

ภาษาอังกฤษ


v swarm
คำอธิบาย: กริยาที่แมลงตัวเล็กๆ เช่น แมลงวัน เป็นต้น มาเกาะหรือจับหรือบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
ความหมายเหมือนกับ: บินวนเวียน , ห้อมล้อม , รุมล้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: fly around , crowd , flock , mass , stream , throng
ตัวอย่างประโยค: แมลงวันตอมซากหนูตายที่คนทิ้งไว้ในถังขยะ
v swarm
คำอธิบาย: กริยาที่แมลงตัวเล็กๆ เช่น แมลงวัน เป็นต้น มาเกาะหรือจับหรือบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
ความหมายเหมือนกับ: บินวนเวียน , ห้อมล้อม , รุมล้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: fly around , crowd , flock , mass , stream , throng
ตัวอย่างประโยค: แมลงวันตอมซากหนูตายที่คนทิ้งไว้ในถังขยะ