ตอบโต้

ภาษาอังกฤษ


v retort
คำอธิบาย: โต้กลับไป, ตอบแทนการกระทำของฝ่ายตรงข้าม
ความหมายเหมือนกับ: โต้ตอบ , แก้แค้น , สวนตอบ , โต้กลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: rebut , refute , confute , fight back , hit back , counterattack , strike back
คำตรงข้าม: นิ่งเฉย
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลไทยตอบโต้การรุกรานของเขมรแดงด้วยการยิงปืนใหญ่กลับไปยังฝั่งกัมพูชา