ตอบสนอง

ภาษาอังกฤษ


v meet
ความหมายเหมือนกับ: สนองตอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: satisfy , fulfill
ตัวอย่างประโยค: คำสั่งที่ใช้ในการป้อนโปรแกรมนี้ตอบสนองงานทุกเรื่องที่ต้องการให้เครื่องทำ
v meet
ความหมายเหมือนกับ: สนองตอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: satisfy , fulfill
ตัวอย่างประโยค: คำสั่งที่ใช้ในการป้อนโปรแกรมนี้ตอบสนองงานทุกเรื่องที่ต้องการให้เครื่องทำ
v respond
ความหมายเหมือนกับ: ตอบรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: react , reply , answer
ตัวอย่างประโยค: สิ่งเร้าทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ดี
v respond
ความหมายเหมือนกับ: ตอบรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: react , reply , answer
ตัวอย่างประโยค: สิ่งเร้าทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ดี