ตอบ

ภาษาอังกฤษ


adj sunken
คำอธิบาย: แก้มที่มีลักษณะยุบลึกเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: ซูบ
คำที่เกี่ยวข้อง: thin , lean , gaunt , emaciated
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายคนนั้นมีแก้มตอบมาก
v answer
คำอธิบาย: ทำหรือพูดโต้ในทำนองเดียวกับที่มีผู้ทำหรือพูดมา, อธิบาย กล่าวแก้ หรือชี้แจงข้อปัญหา
คำที่เกี่ยวข้อง: respond , reply , retort
คำตรงข้าม: ถาม
ตัวอย่างประโยค: ในการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทุกคนตอบคำถามได้ตรงประเด็น