ตอนแรกๆ

ภาษาอังกฤษ


n beginning
ความหมายเหมือนกับ: แรกเริ่ม
คำตรงข้าม: ปลาย
n beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , ตอนต้นๆ
คำตรงข้าม: ปลายมือ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top