ตอนเที่ยง

ภาษาอังกฤษ


n noonday
คำอธิบาย: เรียกเวลากึ่งกลางของกลางวันที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะ ว่า เที่ยง หรือ เที่ยงวัน ตรงกับ 12 นาฬิกา
ความหมายเหมือนกับ: ตอนกลางวัน
คำที่เกี่ยวข้อง: noon , midday , noontime
ตัวอย่างประโยค: ตอนเที่ยงนี้บริษัทแม่จัดประชุมกับกลุ่มบริษัทในเครือที่โรงแรมแม่น้ำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top