ตอนเช้า

ภาษาอังกฤษ


n morning
คำอธิบาย: เวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสาย, เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง
ความหมายเหมือนกับ: เวลาเช้า , รุ่งอรุณ , เช้าตรู่ , รุ่งเช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: early morning
คำตรงข้าม: ตอนดึก
ตัวอย่างประโยค: ในตอนเช้าของทุกวัน คุณตาจะเดินออกกำลังกายประมาณวันละ 15 นาที