ตอนสุดท้าย

ภาษาอังกฤษ


n end
ความหมายเหมือนกับ: วาระสุดท้าย , ตอนจบ
คำที่เกี่ยวข้อง: end point , final part , termination , close , conclusion
คำตรงข้าม: จุดเริ่มต้น , จุดกำเนิด , แหล่งกำเนิด