ตอนสำคัญ

ภาษาอังกฤษ


n climax
ความหมายเหมือนกับ: จุดสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: culmination
ตัวอย่างประโยค: ตอนสำคัญของภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักอยู่ในตอนท้ายของเรื่อง