ตอนสำคัญ

ภาษาอังกฤษ


n climax
ความหมายเหมือนกับ: จุดสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: culmination
ตัวอย่างประโยค: ตอนสำคัญของภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักอยู่ในตอนท้ายของเรื่อง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top