ตอนสาย

ภาษาอังกฤษ


adv late in the morning
คำอธิบาย: เวลาระหว่างเช้ากับเที่ยง
ความหมายเหมือนกับ: ตอนสายๆ
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบไปทำงานตอนสายเพราะเลี่ยงรถติด
adv late in the morning
คำอธิบาย: เวลาระหว่างเช้ากับเที่ยง
ความหมายเหมือนกับ: ตอนสายๆ
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบไปทำงานตอนสายเพราะเลี่ยงรถติด