ตอนปลาย

ภาษาอังกฤษ


n at the end
ความหมายเหมือนกับ: ปลายสุด , ส่วนปลาย , ข้างท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: in the end , at last , finale
ตัวอย่างประโยค: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์
n at the end
ความหมายเหมือนกับ: ปลายสุด , ส่วนปลาย , ข้างท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: in the end , at last , finale
ตัวอย่างประโยค: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์