ตอนบ่าย

ภาษาอังกฤษ


n afternoon
คำอธิบาย: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น
คำที่เกี่ยวข้อง: p.m.
คำตรงข้าม: ตอนเช้า
ตัวอย่างประโยค: ตอนบ่ายของทุกวันจันทร์ จะมีรายการภาพยนต์สารคดี